Wydarzenia


Organizowane lub współorganizowane przeze mnie spotkania, 
a także tworzone przeze mnie blogowe akcje można obejrzeć tutaj.

***
Zorganizowane przeze mnie akcje blogowe możesz obejrzeć tutaj
***
Współtworzyłam inicjatywy: